Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren
 

Letztes Feedback


https://myblog.de/sophieavans

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
het is niet werkelijk een webblogtekst, maar een huiswerk dat ik in december gedaan heb

Leerdoel SMART Sophie Küttner Als ik mijn Smart-doel geschreven heb, heb ik gezegt dat ik veel Nederlands snappe, maar dat ik nuit zelf Nederlands prate. Dat is nu niet meer zo. Ik spreke veel Nederlands, binnen de reflectie bijeenkomsten altijd en binnen de les probeer ik eerst Nederlands te praten en dat funcioneert ok heel goed. Als ik iets niet wees te zeggen, dan vraag ik Ben en Marius en als zij het ook niet weten zeg ik het ook nog in engels. In het laatste Nederlands les op Donderdag heft Laatjes me vertelt dat ik langzaam begin Ben en Marius in te halen. Dat motiveert me heel veel. Maar het probleem is dat ik het nog immers moeilijk vind om met mijn Buddy Stefanie Nederlands te praten en –een groter probleem is dat ik het moeilijk vind naast mijn SMART doel Nederlands te leren genoeg tijd te vinden voor de anderen vakken. Dat is een tijdprobleem en ik moet daaraan nog iets werken mijn vrije tijd juist te planen. Ik denk dat is genoeg om een nieuwe SMART doel te formuleren... . Maar nu will ik zien hoe het met de actuele doel gaat; Specifiek: Learn Dutch to the level that you do not have to speak or write in English anymore Ik schrijf nu wel veel in Nederlands, maar niet altijd. En ik heb vele fouten in mijn teksten. Meetbaar: Latest at the end of Period 3 I want to be able to skip English and only to speak, read, write and listen in Dutch...(at school☺ Ik denk wel dat dat nog mogelijk is. Actueel: It is very Actueel because I need to speak Dutch in order to be able to do this study successfully Het is altijd actueel voor mij omdat het elke dag makkelijker woord op school als ik Nederlands leer. Realistisch: I think to set this goal to the end of Period 2 would be unrealistic, but Period 3 should be possible considering the progress I already made in the language in Period 1. Dat is nog immer zo Tijdgebonden: No more English after Period 3 Dat ook.
11.3.09 18:32
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung