Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren
 

Letztes Feedback


https://myblog.de/sophieavans

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Voor het zesde...mijn huisdieren.

Thuis in Duitsland heb ik een hond. Zij naam is Cleo en zij is zes jaar oud. Zij is een West-Highland-White-Terrier, in het kort een Westie. In het geheel hadden wij (mijn familie) drie Westies. Wij bekwamen Wendy als ik vier jaaren oud was. Als zij vijf jaren oud was, hebt ze welpen gekrijgt en wij hebben een vrouwtje behouden. Zij naam was Luzy. Met zes jaren stierf ze leider omdat zij een kluif op kropte en dus Wendy nu elf jaar oud was en nuit meer uitgaan wanneer ze alleen was hebben wij heel snel Cleo gekrijgt. Als Wendy dertien jaar was is zij ook gestorven omdat ze heel oud was. Maar wij hebben daarna geen andere hond bekomen voor vele gronden. Een was dat mijn vader dat ook niet heeft gewild Maar geleden een drikwart jaar hebt mijn broer zich een jachthond aangemeten, omdat hij zelf een jager hoe alle mannen in mijn familie. Zij naam is Lea en zij is een Deutsch Langhaar. Zij is nog heel speelziek en zij is zo groot, wat ik niet gewend bin omdat wij tot nu maar klene honde hadden. In het begin mocht Cleo Lea niet bijster veel omdat zij zo speelziek was en omdat Cleo ook jaloers was denk ik, maar nu zijn zij (bijna) de besten vrienden
29.11.08 19:33
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung