Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren
 

Letztes Feedback


https://myblog.de/sophieavans

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Voor het eerste...

hey, mijn naam is Sophie Küttner en ik ben een duitse student hoe gaat studeren op Avans Hogeschool in Den Bosch, Omdat mijn school diploma in duitsland niet gerade goed was, ben ik nu naar de nederlande gegaan om hier te studeren. Ik heb twee broers, een vader en twee honden. En ik heb een vriend. Hier leve ik samen met twee andere duitse studenten welke ook social work studeren; ben en marius. Waaneer ik niet op school ben, ga ik naar duitland omdat ik vlatbij in duitland woon en ik daar mijn vriend kan zien, Gruitjes, Sophie
19.11.08 19:53
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung